Αναλώσιμα

-Αναλώσιμα για plasma, laser.

-Καλούπια διάτρησης για ζουμπαδοψάλιδα (συμβατά με πρέσσες)

-Καλούπια διάτρησης για CNC Punching

-Καλούπια για φορητά πέταλα διάτρησης

-Πριονοκορδέλες

-Μαχαίρια/τάκοι για στραντζόπρεσσες

-Άμμος υδροκοπής