ΖΟΥΜΠΑΔΟΨΑΛΙΔΑ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

GEKA ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Γενικός Κατάλογος GEKA

Playlist Video

GEKA YouTube channel 

Μέθοδος κατασκευής-παραγωγής μηχανημάτων

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ 1 ΕΜΒΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MOD. MICROCROP-36

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 36 τόνοι
-Διάτρηση: Ø27Χ10 mm
-Βάθος γονατιάς: 170 mm
-Κοπή σε λάμα: 350Χ6 mm / 200Χ13 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 80Χ80Χ8 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 50Χ50Χ6 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø35mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 35x35mm

MOD. MINICROP-45

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 45 τόνοι
-Διάτρηση: Ø27Χ13 mm
-Βάθος γονατιάς: 175 mm
-Κοπή σε λάμα: 300Χ10 mm / 200Χ13 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 80Χ80Χ8 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø30mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 30x30mm

-Γωνιοκοπή: 80x80x7mm(πάχος)

MOD. MULTICROP-45

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 45 τόνοι
-Διάτρηση: Ø27Χ13 mm
-Βάθος γονατιάς: 160 mm
-Κοπή σε λάμα: 300Χ10 mm / 200Χ13 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 80Χ80Χ8 mm

-Kοπή γωνιάς 45o : 60Χ60Χ7 mm

-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø25mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 22x22mm

-Γωνιοκοπή: 80x80x7mm(πάχος)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ 2 ΕΜΒΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HYDRACROP

MOD. HYDRACROP 55/110 

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 55 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ10 mm
-Βάθος γονατιάς: 250 mm(MOD.S)/500mm(MOD. SD)

-Ισχύς κοπής ψαλιδιού: 110 τόνοι

-Κοπή σε λάμα: 300Χ15 mm / 200Χ20 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 120Χ120Χ10 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 70Χ70Χ7 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø40mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 40x40mm

-Γωνιοκοπή: 100x100x10mm(πάχος)

MOD. HYDRACROP 80/150

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 80 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ14 mm
-Βάθος γονατιάς: 300 mm(MOD.S)/500mm(MOD. SD)

-Ισχύς κοπής ψαλιδιού: 150 τόνοι

-Κοπή σε λάμα: 450Χ15 mm / 300Χ20 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 130Χ130Χ13 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 70Χ70Χ7 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø45mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 45x45mm

-Γωνιοκοπή: 130x130x12mm(πάχος)

MOD. HYDRACROP 110/180

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 110 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ20 mm
-Βάθος γονατιάς: 300 mm(MOD.S)/610mm(MOD. SD)

-Ισχύς κοπής ψαλιδιού: 180 τόνοι

-Κοπή σε λάμα: 600Χ15 mm / 400Χ20 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 152Χ152Χ13 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 70Χ70Χ7 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø50mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 50x50mm

-Γωνιοκοπή: 130x130x13mm(πάχος)

MOD. HYDRACROP 165/300

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 165 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ30 mm
-Βάθος γονατιάς: 510 mm(MOD.S)/610mm(MOD. SD)

-Ισχύς κοπής ψαλιδιού: 300 τόνοι

-Κοπή σε λάμα: 750Χ20 mm / 400Χ30 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 205Χ205Χ18 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 70Χ70Χ7 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø60mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 60x60mm

-Γωνιοκοπή: 155x155x16mm(πάχος)

MOD. HYDRACROP 220/300

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 220 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ40 mm
-Βάθος γονατιάς: 385 mm(MOD.S)/475mm(MOD. SD)

-Ισχύς κοπής ψαλιδιού: 300 τόνοι

-Κοπή σε λάμα: 750Χ20 mm / 400Χ30 mm
-Kοπή γωνιάς 90o : 205Χ205Χ18 mm
-Kοπή γωνιάς 45o : 70Χ70Χ7 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø60mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 60x60mm

-Γωνιοκοπή: 155x155x16mm(πάχος)

ΜΟΝΤΕΛΑ BENDICROP ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

Με ειδικό σύστημα συγκράτησης κατά την κοπή(ΠΑΤΕΝΤΑ GEKA) για να μην στραβώνει η λάμα)

MOD. BENDICROP 50

ΜΕ 1 ΕΜΒΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 50 τόνοι
-Διάτρηση: Ø31Χ12 mm
-Βάθος γονατιάς: 177 mm

-Κοπή σε λάμα: 350Χ10 mm / 350Χ15mm(5o)
-Kοπή γωνιάς 90o : 80Χ80Χ8 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø35mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 30x30mm

-Γωνιοκοπή: 100x100x10mm(πάχος)

-Στραντζάρισμα: 100x10mm

MOD. BENDICROP 60

ΜΕ 2 ΕΜΒΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 60 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ11 mm

-Βάθος γονατιάς: 250 mm(MOD.S)/500mm(MOD. SD)

-Κοπή σε λάμα: 350Χ10 mm / 350Χ15mm(5o)
-Kοπή γωνιάς 90o : 120Χ120Χ10 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø45mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 40x40mm

-Γωνιοκοπή: 100x100x10mm(πάχος)

-Στραντζάρισμα: 150x10mm

MOD. BENDICROP 85

ΜΕ 2 ΕΜΒΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 85 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ15 mm

-Βάθος γονατιάς: 300 mm(MOD.S)/500mm(MOD. SD)

-Κοπή σε λάμα: 450Χ15 mm / 450Χ18mm(5o)
-Kοπή γωνιάς 90o : 120Χ120Χ12 mm
-Κοπή στρογγυλής μπάρας: Ø45mm
-Κοπή τετράγωνης μπάρας: 40x40mm

-Γωνιοκοπή: 120x120x12mm(πάχος)

-Στραντζάρισμα: 200x12mm

ΜΟΝΤΕΛΑ PUMA

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΟΥΜΠΑ

 

MOD. PP 50 

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 50 τόνοι

-Διάτρηση: Ø27Χ13 mm
-Βάθος γονατιάς: 130 mm

 

MOD. PUMA 55

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 55 τόνοι
-Διάτρηση: Ø27Χ13 mm

-Βάθος γονατιάς: 500 mm(MOD.S)/750mm(MOD. SD)

MOD. PUMA 80

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 80 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ14 mm

-Βάθος γονατιάς: 510 mm(MOD.S)/750mm(MOD. SD)

MOD. PUMA 110

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 110 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ20 mm

-Βάθος γονατιάς: 500 mm(MOD.S)/750mm(MOD. SD)

MOD. PUMA 165

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 165 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ30 mm

-Βάθος γονατιάς: 510 mm(MOD.S)/760mm(MOD. SD)

MOD. PUMA 220

Τεχνικά στοιχεία
-Ισχύς διάτρησης: 220 τόνοι
-Διάτρηση: Ø40Χ40 mm

-Βάθος γονατιάς: 510 mm(MOD.S)/800mm(MOD. SD)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ