ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ELETTRO ΙΤΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG/MAG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER MMA/TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ TIG DC-AC/DC

ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ