Νέα / Προγράμματα ΕΣΠΑ / Εκθέσεις

24/06/2021

Ενίσχυση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ "2014-2020"

Η εταιρεία ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε έλαβε ενίσχυση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020"

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

27/10/2020

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ

Η εταιρεία ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε ενισχύθηκε μέσω της δράσης "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19"

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ