ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ CNC ΠΡΕΣΣΕΣ DIGIBEND

EUROMAC ΙΤΑΛΙΑΣ

Γενικός Κατάλογος DIGIBEND

Playlist Video Digibend

MOD. DIGIBEND 200e

Τεχνικά Στοιχεία
 

-Μέγιστη πίεση: 20 τόνοι

-Μέγιστη διαδρομή: 195mm

-Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 9,6 mm/sec

-Ελάχιστη ταχύτητα εργασίας: 4.8 mm/sec

-Ταχύτητα επιστροφής: 48 mm/sec

-Μέση ταχύτητα εργασίας: 28.8mm/sec

 
Δυνατότητες:
 

-Στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 200mm

-Μέγιστη κοπή με ψαλίδι (400N/mm2): H(ύψος) = 150x6mm

-Μέγιστη διάτρηση (400N/mm2): Ø30x5mm(πάχος)

-Μέγιστη κάμψη σωλήνα: Ø42mm / Ø50mm

-Ευθυγράμμιση: Η(ύψος) = 200mm

 

Το σώμα των μηχανών είναι μονομπλόκ , χυτοχάλυβας μηχανικά κατεργασμένος με σκληρότητα 700 Ν/mm2

MOD. DIGIBEND 200 CNC

Τεχνικά Στοιχεία
 

-Μέγιστη πίεση: 20 τόνοι

-Μέγιστη διαδρομή: 195mm

-Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 9,6 mm/sec

-Ελάχιστη ταχύτητα εργασίας: 4.8 mm/sec

-Ταχύτητα επιστροφής: 48 mm/sec

-Μέση ταχύτητα εργασίας: 28.8mm/sec

 
Δυνατότητες:
 

-Στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 200mm

-Μέγιστη κοπή με ψαλίδι (400N/mm2): H(ύψος) = 150x6mm

-Μέγιστη διάτρηση (400N/mm2): Ø30x5mm(πάχος)

-Μέγιστη κάμψη σωλήνα: Ø42mm / Ø50mm

-Ευθυγράμμιση: Η(ύψος) = 200mm

 

Το σώμα των μηχανών είναι μονομπλόκ , χυτοχάλυβας μηχανικά κατεργασμένος με σκληρότητα 700 Ν/mm2

MOD. DIGIBEND 400 CNC

Τεχνικά Στοιχεία
 

-Μέγιστη πίεση: 40 τόνοι

-Μέγιστη διαδρομή: 245mm

-Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 9,6 mm/sec

-Ελάχιστη ταχύτητα εργασίας: 4.8 mm/sec

-Ταχύτητα επιστροφής: 62 mm/sec

-Μέση ταχύτητα εργασίας: 35.8mm/sec

 
Δυνατότητες:
 

-Στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 200mm

-Ειδικό στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 400mm

-Μέγιστη κοπή με ψαλίδι (400N/mm2): H(ύψος) = 150x10mm

-Μέγιστη διάτρηση (400N/mm2): Ø30x10mm(πάχος)

-Μέγιστη κάμψη σωλήνα: Ø50mm / Ø60mm

-Ευθυγράμμιση: Η(ύψος) = 200mm

-CNC αυτόματος οδηγός: 1250/2000mm

 

Το σώμα των μηχανών είναι μονομπλόκ , χυτοχάλυβας μηχανικά κατεργασμένος με σκληρότητα 700 Ν/mm2

MOD. DIGIBEND 800 CNC

Τεχνικά Στοιχεία
 

-Μέγιστη πίεση: 80 τόνοι

-Μέγιστη διαδρομή: 345mm

-Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 9,3 mm/sec

-Ελάχιστη ταχύτητα εργασίας: 4.6 mm/sec

-Ταχύτητα επιστροφής: 45 mm/sec

-Μέση ταχύτητα εργασίας: 27.2mm/sec

 
Δυνατότητες:
 

-Στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 200mm

-Ειδικό στραvτζάρισμα: Η(ύψος) = 400mm

-Μέγιστη κοπή με ψαλίδι (400N/mm2): H(ύψος) = 150x12mm

-Μέγιστη διάτρηση (400N/mm2): Ø30x12mm(πάχος)

-Μέγιστη κάμψη σωλήνα: Ø50mm / Ø60mm

-Ευθυγράμμιση: Η(ύψος) = 200mm

-CNC αυτόματος οδηγός: 1250/2000mm

 

Το σώμα των μηχανών είναι μονομπλόκ , χυτοχάλυβας μηχανικά κατεργασμένος με σκληρότητα 700 Ν/mm2