ΦΟΡΗΤΑ ΠΕΤΑΛΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΔΟΚΑΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ(MOD.P45) ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ(MOD.T45) / ΙΣΧΥΣ 45 ΤΟΝΟΙ

Τεχνικά στοιχεία MOD.P45

-Ισχύς διάτρησης: 45 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø24X13 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 16 mm

-Διαδρομή: 22.5 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 110 mm

-Βάρος: 37 kg

Τεχνικά στοιχεία MOD.T45

-Ισχύς διάτρησης: 45 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø24X13 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 16 mm

-Διαδρομή: 22.5 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 220 mm

-Βάρος: 160 kg

Τεχνικά στοιχεία ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ C700

-Ισχύς: 1.5kW /1 phase 230V

-Πίεση εργασίας: 700 bar

-Βάρος: 100 kg

ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ / ΙΣΧΥΣ 66 ΤΟΝΟΙ

MOD. AL 66 ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ

Τεχνικά στοιχεία MOD.AL66

-Ισχύς διάτρησης: 66 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø35X13 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 22 mm

-Διαδρομή: 35 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 100 mm

MOD. AN 66 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Τεχνικά στοιχεία MOD.AN66

-Ισχύς διάτρησης: 66 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø35X13 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 22 mm

-Διαδρομή: 35 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 300 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10/15HP

ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ- ΙΣΧΥΣ 83 ΤΟΝΟΙ

MOD. AL 83 ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ

Τεχνικά στοιχεία MOD.AL83

-Ισχύς διάτρησης: 83 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø35X18 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 25 mm

-Διαδρομή: 35 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 160 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10/15HP

ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ - ΙΣΧΥΣ 120/170 ΤΟΝΟΙ

MOD. AL 120

Τεχνικά στοιχεία MOD.AL120

-Ισχύς διάτρησης: 120 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø50X18 mm(πάχος)

-Μέγιστο πάχος διάτρησης: 30 mm

-Διαδρομή: 40 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 250 mm

MOD. AL 170

Τεχνικά στοιχεία MOD.AL170

-Ισχύς διάτρησης: 170 τόνοι

-Μέγιστη διάμετρος διάτρησης: Ø50X26 mm(πάχος)

-Διαδρομή: 50 mm

-Mέγιστο βάθος γονατιάς: 160 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10/15HP