ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΕΣ FX BEND 

EUROMAC ΙΤΑΛΙΑΣ

Γενικός Κατάλογος FX BEND

Playlist Video FX bend

MOD. FX bend 1023

MOD. FX bend 1547

MOD. FX bend 2550

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

FX bend CELL 1023-1547 PLUS

FX bend CELL 1023-1547 MAX

FX bend CELL 1547 KR 70 STANDARD

FX bend CELL 1547 KR 70 MAX

FX bend CELL 2550 STANDARD

FX bend CELL 2550 MAX