ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΑΜΨΕΩΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

IMCAR ΙΤΑΛΙΑΣ

Γενικός Κατάλογος

YouTube channel IMCAR

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 2 ΡΑΟΥΛΩΝ

 MOD. HI-TECH

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 3ων ΡΑΟΥΛΩΝ

 MOD. SIHR

 MOD. TSIH ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ

 MOD. SIH

 MOD. 3RHT ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

 MOD. ONDEX ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

 ΚΑΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 MOD. CHO ΚΑΜΨΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

 MOD. GUARD RAIL ΓΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 4ων ΡΑΟΥΛΩΝ

 MOD. 4RH/CNC

 MOD. HI-TECH ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ